Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Ngày hội tuyên truyền và tư vấn pháp luật cho công nhân lao động năm 2019

Ngày 26/10/2019, tại tại Khu Công nghiệp Thụy Vân (thành phố Việt Trì) đã diễn ra Ngày hội tuyên truyền và tư vấn pháp luật cho công nhân lao động năm 2019. Ngày hội đã thu hút được hơn 4100 lượt cán bộ, CNV, NLĐ tham gia.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho NLĐ, Đoàn khối DN tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền PBGDPL cho NLĐ. Nội dung trọng tâm là tuyên truyền phổ biến Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn (năm 2012); Luật BHXH, BHYT, Luật ATGT,… Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trong dịp “Tháng Công nhân”; “Ngày pháp luật” gắn với các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp và hoạt động kỉ niệm nhân các ngày lễ lớn. Cùng với đó, chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, đời sống, việc làm, tình hình tư tưởng, việc thực hiện chi trả các chế độ, chính sách đối với NLĐ; giải quyết kịp thời những kiến nghị, vấn đề bức xúc của NLĐ. Các hoạt động tuyên truyền PBGDPL được triển khai dưới nhiều hình thức như: Hội nghị tuyên truyền, panô, áp phích, tờ gấp, nói chuyện chuyên đề, diễn kịch lồng ghép giao lưu văn nghệ, thể thao…


Tư vấn pháp luật cho công nhân, người lao động

Cùng với việc tuyên truyền GDPBPL, Đoàn khối DN tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị của đoàn viên, NLĐ và tổ chức tốt việc tư vấn pháp luật cho NLĐ.

Nguyễn Văn Bình – Bí thư Đoàn khối DN

SHARE