Công ty Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm thao đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho người lao động

Ngày 30/9/2018, tại Hội trường lớn công ty Supe Phốt phát và hóa chất Lâm Thao đã diễn ra chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018.
Trong những năm qua, Ban Giám đốc công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao đã chỉ đạo Đoàn thanh niên công ty triển khai nhiều giải pháp sáng tạo để đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, công nhân, người lao động. Qua đó nhiều đoàn viên, NLĐ đã hiểu rõ hơn về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao kiến thức pháp luật để tự bảo vệ quyền lợi của mình cũng như chọn cách hành động đúng đắn, không để các phần tử xấu lôi kéo, kích động, tham gia tụ tập đông người gây mất trật tự an ninh và an toàn xã hội tại địa phương, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm, thu nhập, đời sống của chính CNLĐ.

Giảng viên tuyên truyền về pháp luật cho cán bộ, công nhân lao động

Trong những năm qua, công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao đã triển khai nhiều cách làm hay, đồng bộ để tăng cường hiểu biết pháp luật của đoàn viên, CNLĐ. Hằng năm, đã tổ chức và phối hợp với các đơn vị tổ chức các đợt tuyên truyền, tư vấn chính sách pháp luật liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của NLĐ; triển khai kịp thời các văn bản mới, văn bản sửa đổi về luật. Tập trung tuyên truyền sâu rộng các văn bản pháp luật của Nhà nước như: Hiến pháp 2013, Bộ luật Lao động (2012), Luật CĐ (2012), Luật BHXH, Luật BHTN trong CNLĐ.

Toàn cảnh chương trình

Hình thức tuyên truyền được lựa chọn phù hợp, sát hợp từng loại đối tượng công nhân, viên chức lao động trong đó phát huy tốt hình thức tuyên truyền miệng, hỗ trợ pháp lý, tư vấn trực tiếp, đối thoại, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, hội thi, giải đố câu hỏi pháp luật. Những nội dung tuyên truyền đến người lao động luôn thiết thực, cô đọng, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Ban Giám đốc công ty đã chỉ đạo thường xuyên kiện toàn mạng lưới thông tin viên, tuyên truyền viên để phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm ở cơ sở, uốn nắn những biểu hiện sai lệch về tư tưởng đạo đức và lối sống của người lao động.

Nguyễn Định – Bí thư Đoàn TN công ty Supe

SHARE