Phú thọ hiệu quả từ công tác trao danh sách đoàn viên ưu tú cho đảng

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ luôn xác định tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn các cấp. Thời gian qua công tác bồi dưỡng tạo nguồn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp luôn được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ quan tâm triển khai thực hiện.

Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước trao danh dách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy

Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú, phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên cho các đơn vị; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn chủ động tham mưu, trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2019), dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019)…, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong ĐVTN về Đảng cộng sản Việt Nam, đường lối của Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng; đặc biệt, quan tâm đến công tác tạo nguồn, mở rộng đối tượng nguồn từ học sinh, sinh viên, thanh niên trí thức đến thanh niên trên địa bàn dân cư, thanh niên dân tộc thiểu số. Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn làm tốt công tác lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú đảm bảo về chất lượng, đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Thường xuyên tổ chức các hoạt động thông qua các diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”… Thông qua các hoạt động của Đoàn đã giúp cho đoàn viên thanh niên có môi trường rèn luyện, cống hiến và trưởng thành qua đó, các cơ sở Đoàn phát hiện, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Kết quả, trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã giới thiệu được 1542 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Với vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, việc thực hiện tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần tăng thêm sức mạnh cho Đảng, đảm bảo sự kế thừa và phát triển của Đảng.

 

Ban Tổ chức – Kiểm tra

SHARE