THANH THỦY: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn khu dân cư bằng hình thức tổ chức “sinh hoạt liên chi đoàn” tại xã Thạch Đồng.

Trước thực trạng đoàn viên thanh niên đi làm ăn xa nhiều, số đoàn viên thanh niên còn lại ở địa phương ít. Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt và tổ chức các hoạt động Đoàn tốt, Đoàn xã Thạch Đồng đã thống nhất triển khai sinh hoạt chi đoàn theo hình thức liên chi đoàn và tổ chức luân phiên ở từng đơn vị.

          Toàn xã có 8 chi đoàn khối nông nghiệp và được chi thành 3 cụm để tổ chức sinh hoạt theo từng chủ đề, chủ điểm phù hợp với từng tháng gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như các hoạt động của Đoàn các cấp. Khi mỗi cụm tổ chức sinh hoạt, Ban Thường vụ Đoàn xã triệu tập 100% các đồng chí trong Ban Chấp hành đến tham dự để học tập, trao đổi và đóng góp kinh nghiệm cho nhau và cùng nhau tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ.

Một buổi sinh hoạt liên chi đoàn tại cụm 3

          Sau một thời gian triển khai sinh hoạt liên chi đoàn tại xã Thạch Đồng, số lượng và chất lượng sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn xã đã được nâng lên rõ rệt, đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn xã phát động, tích cực tham gia các buổi sinh hoạt chi đoàn, tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên đạt tỷ lệ cao hơn.

           Hình thức sinh hoạt liên chi đoàn tại xã Thạch Đồng được Ban Thường vụ Huyện đoàn đánh giá cao và chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn trong toàn huyện học hỏi, nhân rộng và phát triển hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi đoàn tại khu dân cư trong thời gian tới.

Kiều Oanh – Huyện đoàn Thanh Thủy

SHARE