Tuổi trẻ Đất tổ học tập, quán triệt Kết luận của BCH, BTV Trung ương Đoàn khóa XI và các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện kế hoạch công tác giáo dục, tuyên truyền trong thanh niên tỉnh Phú Thọ năm 2019, ngày 01/4/2019 tại hội trường tầng 3, cơ quan Tỉnh đoàn Phú Thọ, BTV Tỉnh đoàn Phú Thọ đã tổ chức quán triệt, học tập Kết luận của BCH, BTV Trung ương Đoàn khóa XI và các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII, Kết luận số 07 của Hội Nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW Đoàn khóa XI và các chuyên đề về “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 2019.

ĐVTN tham gia học tập Kết luận số 07 và các chuyên đề năm 2019.

     Tham gia Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận và các chuyên đề năm 2019 có gần 53 đồng chí là cán bộ Đoàn chủ chốt cấp huyện, cấp tỉnh. Trong thời gian học tập, các đồng chí đã được nghe báo cáo viên quán triệt các nội dung cơ bản Kết luận số 07 của Hội Nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW Đoàn khóa XI về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 – 2022 và các chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi” cho cán bộ đoàn; chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” trong đoàn viên, thanh niên. Nội dung học tập được truyền tải sinh động, dễ hiểu tạo cảm giác hứng thú cho người học đem lại hiệu quả cao. Cuối buổi học tập, các đồng chí tham gia học tập, quán triệt được trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa hiểu, cách thức thực hiện với thực tế đơn vị hay áp dụng vào thực tiễn từ những việc làm thường ngày. Từ đó có thêm kinh nghiệm và kiến thức để tiếp tục phổ biến các Nghị quyết, chuyên đề học tập đến đoàn viên thanh niên của đơn vị mình trong thời gian tới.

     Việc học tập lý luận chính trị, các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, xuyên suốt của các cấp bộ đoàn. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi đoàn viên thanh niên trong tỉnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên./.

 

Hán Nhung – BTG TĐPT

SHARE