Thị xã Phú Thọ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2018

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9-11, vừa qua, Thị Đoàn Phú Thọ tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt, Đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Những năm gần đây, vấn đề xâm hại tình dục trẻ vị thành niên và buôn bán người trái phép là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội. Để phòng ngừa những vấn đề này, thay mặt cục cảnh sát hình sự bộ Công an, đồng chí Phạm Mạnh Hùng – Phó Trưởng Phòng mua bán người đã lên phổ biến pháp luật về chống xâm hại tình dục người vị thành niên, những hành vi mua bán người trái pháp luật xảy ra trong thời gian vừa qua, những hành vi biểu hiện về xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên.


Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật hình sự, phòng, chống tệ nạn xã hội; từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…  Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương; đồng thời giúp đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở nâng cao nhận thức và đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật…/.

Quang Thắng – Thị Đoàn Phú Thọ

SHARE