CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH PHÚ THỌ, LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2019 – 2024

📣 Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 23-24/9/2019
Ngày thứ nhất: Ngày 23/9/2019
I. Buổi sáng: Từ 06h30 – 11h30
1. Đón tiếp các đoàn đại biểu về dự Đại hội
2. Đoàn Đại biểu dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và viếng đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Phú Thọ
3. Khai mạc Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo, khởi nghiệp”.
II. Buổi chiều:
* Từ 13h30 – 16h30, Đại hội Phiên thứ nhất
1. Ổn định tổ chức
2. Chào cờ
3. Thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội
4. Hiệp thương cử đoàn Chủ tịch, giới thiệu đoàn Thư ký Đại hội
5. Khai mạc Đại hội
6. Báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội
7. Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ khóa
IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019
8. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024; văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024
9. Đại hội thảo luận (04 ý kiến)
10. Hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024
11 Hiệp thương chọn cử trực tiếp chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024
12. Hiệp thương chọn cử Ban Kiểm tra Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024
13. Hiệp thương chọn cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024
* Từ 16h30 – 17h30: Ủy ban Hội khóa V họp phiên thứ nhất
III. Buổi tối: Từ 18h00- 20h00: Tiệc chiêu đãi đại biểu về dự Đại hội
Ngày thứ hai: Ngày 24/9/2019
I. Từ 07h00 – 7h30: Đón tiếp Đại biểu
II. Từ 07h30 – 11h30:
1.Chương trình nghệ thuật
2.Chào cờ (Quốc ca, Hội ca).
3. Khai mạc Đại hội
4. Trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2014 – 2019, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024.
5. Đại hội thảo luận (03 ý kiến) và tổng hợp các ý kiến thảo luận
6. Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh
7. Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương Hội LHTN Việt Nam
8. Đại hội nghỉ giải lao, các đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm theo điều hành của BTC Đại hội
9. Báo cáo kết quả hiệp thương và kết quả phiên họp thứ nhất của Ủy ban Hội khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024
10. Ủy ban Hội khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội
11. Chia tay các anh, chị ủy viên Ủy ban Hội khóa IV, không tiếp tục tham gia Ủy ban Hội khóa V
12. Tuyên dương thanh niên tiên tiến giai đoạn 2014 – 2019
13. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
14. Bế mạc Đại hội
15. Chào cờ (Quốc ca, Hội ca).
– BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI –
SHARE