Đoan Hùng khởi sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên

Đoan Hùng là huyện miền núi nằm ở phía Bắc của tỉnh Phú Thọ với diện tích là: 302,4 km2, dân số 103.431 người. Lực lượng thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30 có khoảng 19.247 nghìn người, chiếm 17% dân số toàn huyện, trong đó có 12.895 nghìn thanh niên được tập hợp vào tổ chức Hội LHTN Việt Nam. Tổ chức Hội LHTNVN huyện Đoan Hùng hiện nay có 28 cơ sở hội trực thuộc với 276 chi hội cơ sở.

 Nhìn lại chặng đường 5 năm của nhiệm kỳ 2014-2019, Hội LHTN Việt Nam huyện đã có có bước chuyển biến tích cực về mọi mặt, công tác Hội và phong trào thanh niên luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp Hội, Đảng bộ và chính quyền địa phương… Đây là động lực và điều kiện thuận lợi cho tổ chức Hội và thanh niên tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào quá trình thực hiện nhiệm vụ và phát triển kinh tế xã hội của huyện Đoan Hùng hôm nay.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và xuyên suốt các hoạt động của tổ chức Hội, được triển khai bằng những cách làm sáng tạo, thiết thực, sinh động, phù hợp với tâm lý của tuổi trẻ, gắn nội dung giáo dục chính trị tư tưởng vào việc thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Đoan Hùng làm theo lời Bác”, đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị. Công tác giáo dục truyền thống được tập trung triển khai trong các đợt kỷ niệm, các ngày lễ lớn của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, của Hội và của các địa phương. Thông qua các hoạt động đã giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi nâng cao bản lĩnh chính trị và nhận thức xã hội.

(Đoàn viên, thanh thiếu nhi trong Lễ khánh thành Khu di tích lưu niệm Hồ Chủ Tịch tại xã Yên Kiện)

Phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi ” được tổ chức hội từ huyện đến cơ sở coi đó là nhiệm vụ trọng tâm và triển khai sâu rộng đến mọi đối tượng thanh niên. Từ tác động của công tác tuyên truyền, các cơ sở hội đã cụ thể hóa phong trào thành từng công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực gắn với việc phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với sự phát triển kinh tế, xã hội và ổn định an ninh chính trị của mỗi địa phương. Cụ thể  mô hình thanh niên đảm bảo vệ sinh môi trường, làm sáng – xanh – sạch – đẹp, tiêu biểu như: tuyên truyền, ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị của đất nước; duy trì hiệu quả “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Triển khai mô hình “Văn phòng xanh, cơ quan xanh, trường học xanh”, “Bảo vệ dòng sông quê hương”, mô hình “Hàng cây thanh niên, đường hoa thanh niên”, đảm nhận chăm sóc và trồng mới cây xanh các loại, xây dựng các bể thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, kết nối với các nguồn lực xã hội hóa xây dựng các tuyến đèn đường thắp sáng…  Các hoạt động của thanh niên trên địa bàn huyện đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận, góp phần đảm bảo cảnh quan môi trường của huyện ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Các công trình thanh niên tiêu biểu trong nhiệm kỳ là: Bể thu gom thuốc bao bì bảo vệ thực vật tại xã Minh Tiến (tổng số: 6 bể), đường hoa thanh niên tại chi đoàn 8 xã Ngọc Quan – 1km, thắp sáng đường quê tại xã Nghinh Xuyên (2km), Bằng Luân ( 2km),….

(Đoàn viên thanh niên xã Chân Mộng ra quân xây dựng công trình thanh niên cấp huyện “Vườn hoa thanh niên”)

       Thanh niên nông thôn đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo theo hướng tăng cường bồi dưỡng, nâng cao kiến thức KHKT cho thanh niên thông qua việc phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan chuyên môn, các cấp, các ngành tích cực mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT trong sản xuất nông nghiệp, các lớp học nghề cho thanh niên nông thôn… Một bộ phận thanh niên các xã, thị trấn đã đi đầu trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn đưa các giống cây, con mới vào sản xuất. Đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế của thanh niên mang lại giá trị kinh tế cao phát huy thế mạnh của địa phương do thanh niên làm chủ như mô hình trồng chanh tứ thì, bưởi đặc sản tại Quế Lâm, Chí Đám, mô hình nuôi giun quế ở Vân Du, mô hình chế biến lâm sản ở Vân Du, Tây Cốc, Tiêu Sơn, mô hình phim trường hoa và sản xuất cây cảnh ở Ngọc Quan, mô hình bưởi ở Bằng Luân, Tây Cốc…

(Mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của anh Sái Tiến Thủ – Bí thư chi đoàn 9 xã Vân Du)

Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng với nhiều hoạt động hướng về đối tượng thanh niên tôn giáo, thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên ở các khu vực đặc thù. Đội ngũ cán bộ Hội được đào tạo, rèn luyện ngày càng trưởng thành, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nhiệm kỳ qua, nhiều đồng chí cán bộ, hội viên của Hội đã được tin tưởng giao nhiệm vụ giữ các chức vụ chủ chốt trông bộ máy của Đảng, chính quyền các cấp.

Nhiệm kỳ 2019- 2024, công tác Hội và phong trào thanh niên của huyện được diễn ra trong điều kiện Đảng bộ và nhân dân trong huyện đang tập trung hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII và Đại hội Đảng bộ các cấp. Những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thanh niên được chỉ đạo chặt chẽ, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển. Tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng của huyện tiếp tục được giữ vững và phát triển ổn định. Hội LHTN huyện đã có thêm những kinh nghiệm và bài học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên. Đồng thời đưa ra một số chỉ tiêu trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới, cụ thể: Hàng năm, 100% cán bộ, 85% hội viên được quán triệt và học tập về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn và Hội; 100% Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn hỗ trợ giúp đỡ ít nhất 1 thanh niên yếu thế. Trong nhiệm kỳ, cấp huyện tổ chức ít nhất 10 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên, hỗ trợ ít nhất 01 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 3.500 người; tổ chức vận động thanh niên hiến máu tình nguyện 2.500 đơn vị máu; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuât cho 1500 hội viên, thanh niên; tư vấn định hướng nghề nghiệp cho 6000 lượt hội viên, thanh niên; Mỗi hội viên Hội LHTN Việt Nam tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong 1 năm; phát triển từ 4.000 hội viên mới, bồi dưỡng giới thiệu phát triển lên Đoàn 3.500 hội viên tiêu biểu; cấp huyện thành lập ít nhất 02 đội thanh niên tình nguyện từ 20 thành viên trở lên; tổ chức ít nhất 03 hoạt động tình nguyện trọng tâm; Tỷ lệ xếp loại tổ chức cơ sở hội cấp xã, thị trấn đạt trên 85% đơn vị  hoàn thành xuất sắc và không có đơn vị yếu, kém.

Với trí tuệ, nhiệt huyết của thanh niên và tinh thần“Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới”, thanh niên Đoan Hùng luôn xung kích, tình nguyện đảm nhận mọi nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền và nhân dân giao phó, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Đoan Hùng lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm của thế hệ thanh niên hôm nay với quê hương, đất tô thắm thêm tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Lâm Phương Thuận – Huyện đoàn Đoan Hùng

SHARE