Phú Thọ: Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”

Ngày 29/8/2019, tại Hội trường Cơ sở Đào tạo NHCSXH tỉnh Phú Thọ, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phối hợp các Hội, Đoàn thể tổ chức Hội nghị Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tới dự chương trình có Đại diện lãnh đạo các tổ chức Hội, Đoàn thể nhận ủy thác cấp tỉnh; Ban Giám đốc NHCSXH tỉnh; Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi; Trưởng, phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ NHCSXH tỉnh; Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thị xã; Phó giám đốc cơ sở đào tạo NHCSXH tỉnh cùng 13 cá nhân có bài thi xuất sắc nhất được khen thưởng của Cuộc thi.

Trong thời gian diễn ra cuộc thi, BTV Tỉnh đoàn chỉ đạo BTV các huyện, thị, thành Đoàn nghiên cứu và phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện quán triệt đầy đủ nội dung, yêu cầu của Cuộc thi, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên, gia đình và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi. Đồng thời, vận động đông đảo cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, gia đình đang thụ hưởng tín dụng chính sách và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nhiệt tình hưởng ứng tham gia Cuộc thi tìm hiểu về thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW do Ngân hàng Chính sách xã hội phát động. Kết quả: tổ chức Đoàn thanh niên có 267 bài dự thi cấp huyện trong đó có 22 bài được lựa chọn dự thi cấp tỉnh. Nhiều bài viết được tác giả đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ, sưu tầm ảnh, in màu, trình bày đẹp thể hiện sự tâm huyết đối với tác phẩm tham gia dự thi.

Tại chương trình tổng kết, Ban tổ chức trao 01 Giải nhất, 02 Giải nhì, 03 Giải ba, 07 Giải khuyến khích. Trong đó có 02 đồng chí vinh dự đại diện cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ đạt giải đó là: Đồng chí Phạm Hoài Thương – Cán bộ Huyện đoàn Thanh Ba đạt giải Nhì và đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó Bí thư Huyện đoàn Lâm Thao đạt giải Khuyến khích. Ban tổ chức cũng đã lựa chọn 6 bài thi đạt giải cao nhất cấp tỉnh tham dự cuộc thi cấp Trung ương.

 (Ảnh: Các đại biểu trao thưởng cho các cá nhân đạt giải của Cuộc thi )

Cuộc thi “Tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đạt mục tiêu theo đúng kế hoạch đề ra. Cuộc thi là dịp để mỗi cán bộ viên chức, người lao động NHCSXH, cán bộ hội viên, đoàn viên các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác và đông đảo các đối tượng thụ hưởng từ các chương trình cho vay của NHCSXH, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng đắn Chỉ thị 40 của Ban Bí thư, góp phần đưa vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp kết nối và lan tỏa sức mạnh đoàn kết toàn dân, cả nước chung tay vì người nghèo và không để ai bị bỏ lại phía sau.

                                                 Thu Hà – Ban TNNTCN&ĐT

SHARE