Thanh Ba: Tổ chức hội nghị học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm”

Vừa qua, BTV Huyện đoàn Thanh Ba tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho trên 100 cán bộ đoàn, đội cơ sở tại Trung tâm Hội nghị huyện Thanh Ba. Tại hội nghị đã được nghe các đ/c lãnh đạo Huyện đoàn truyền đạt các nội dung chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm.

Hội nghị học tập chuyên đề

          Các học viên tại hội nghị nghiêm túc tiếp thu các nội dung do các đ/c giảng viên truyền đạt. Đây thực sự là những nội dung tư tưởng vô cùng quý giá giúp các đồng chí thay đổi tư tưởng nhận thức của mình ngày một tốt hơn, sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, xã hội, luôn nêu cao tính trung thực; thực hiện nói đi đôi với làm trong công việc và cuộc sống.

Toàn cảnh hội nghị học tập chuyên đề

                                          Tin, ảnh: Bích Phương – Huyện Đoàn Thanh Ba

SHARE