ĐẢNG BỘ TỈNH ĐOÀN: SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Đảng bộ Tỉnh đoàn thanh niên vừa tổ chức hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Sơ kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có đông đủ các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn, BCH đảng bộ và cán bộ, đảng viên, công chức viên chức cơ quan.

Toàn cảnh Hội nghị

Đảng bộ Tỉnh đoàn hiện có 03 Chi bộ trực thuộc với 42 đảng viên sinh hoạt làm việc tại 7 Ban chuyên môn, đơn vị. Trong những năm qua, Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo, triển khai và thực hiện những quy định về chuẩn mực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị 05 đối với cán bộ công chức cơ quan Tỉnh đoàn. Các phong trào thi đua, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác như: Phong trào lao động, sáng tạo hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phong trào phát huy sáng kiến nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; các phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao … thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia. Thông qua các phong trào, cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức tư tưởng, ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống; Tập thể BCH Đảng bộ, lãnh đạo cơ quan luôn thống nhất tư tưởng và hành động, phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần tập trung dân chủ thực hiện đúng các quy định Điều lệ, nguyên tắc hoạt động của Đảng, của Đoàn. Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Tỉnh đoàn luôn đoàn kết, thống nhất, có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sáng, có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. Mỗi cán bộ, đảng viên đều có tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuyên dương tập thể và cá nhân trong thực hiện tốt Chỉ thị 05

Nhân dịp này, BCH Đảng bộ Tỉnh đoàn đã biểu dương khen thưởng 01 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc 3 năm thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2019, cán bộ, đảng viên, cán bộ công chức cơ quan đã sôi nổi thảo luận làm rõ hơn những kết quả đạt được trong qúa trình triển khai chỉ đạo tổ chức các hoạt động, cũng như tập trung đóng góp các kinh nghiệm đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế và bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Phát huy các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Tỉnh đoàn Phú Thọ sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động phong trào với tinh thần đoàn kết, tiên phong, xung kích, tình nguyện, góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

 

Ngọc Mai – Chuyên viên Văn phòng

SHARE