Hạ Hòa: Tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Ngày 06,7/6/2019, BTV Huyện đoàn phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hạ Hòa tổ chức Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự Hội nghị có 122 đồng chí là cán bộ Đoàn, Đoàn viên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại Hội nghị, các đồng chí đã được truyền đạt nội dung các chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi; Về trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm; Về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Nhất – UV BCH Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn nhấn mạnh: học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 là một nội dung giáo dục chính trị quan trọng, nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng và hành động; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, ra sức thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Qua hội nghị, giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên thanh niên; đồng thời góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Viết Lương – Huyện đoàn Hạ Hòa.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU

SHARE