Đoan Hùng: Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, học tập chính trị cho cán bộ đoàn năm 2019

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, được sự nhất trí của BTV Huyện ủy, ngày 04 tháng 6 năm 2019 BTV Huyện đoàn Đoan Hùng phối hợp Trung tâm chính trị huyện tổ chức “Lớp bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ đoàn cơ sở năm 2019”.

Trong chương trình tập huấn, hơn100 đồng chí cán bộ đoàn cơ sở được giảng viên Trung tâm thanh thiếu nhi Hùng Vương –Tỉnh đoàn Phú Thọ hướng dẫn các nghiệp vụ liên quan đến công tác Đoàn. Đặc biệt, trong chương trình tập huấn, các nội dung tổ chức hoạt động tập thể cho các em thiếu nhi được tập trung triển khai hướng dẫn như: múa hát dân vũ, hướng dẫn thực hành kỹ năng phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em…. Ngoài các hoạt động nghiệp vụ, các đồng chí cán bộ Đoàn được phát huy khả năng sáng tạo thông qua hình thức sân khấu hóa các tình huống thực tế, làm các mô hình cầu từ đũa gỗ và dây chun…Với nội dung tập huấn cần thiết, các bài thực hành thực tế, sát với hoạt động cho thanh thiếu nhi dịp hè, chương trình tập huấn đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích và nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các đồng chí học viên

Ngoài các kiến thức nghiệp vụ kỹ năng, các đồng chí cán bộ đoàn, đoàn viên còn được học tập cập nhật, quán triệt nội dung 6 bài học chính trị, chuyên đề “Tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”; chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi” và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”. Sau buổi học, các đồng chí học viên còn được hướng dẫn kỹ năng nói, kỹ năng viết, kỹ năng xây dựng tin bài, tác phong… phục vụ công tác tuyên truyền, giao tiếp, làm việc với đoàn viên thanh niên, thiếu nhi. Qua buổi tập huấn, các đồng chí cán bộ Đoàn đã được nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, nền tảng tư tưởng và củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước cũng như nâng cao ý thức, trách nhiệm, vai trò của đoàn viên thanh niên trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Thùy Linh – Huyện đoàn Đoan Hùng

(Một số hình ảnh)

SHARE