Phù Ninh: Hoàn thành chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/UBH ngày 31/10/2018 của Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ về tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Phù Ninh đã hoàn thành chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024 đảm bảo đúng quy định.

Cụ thể, Đại hội điểm cấp cơ sở của huyện tại xã Gia Thanh vào ngày 07/04/2019 để các đơn vị học tập, rút kinh nghiệm và triển khai đồng bộ trong toàn huyện. Sau Đại hội điểm, ban hành Thông báo số 01-TB/UBH, ngày 8/4/2019 về việc đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024. Các cơ sở Hội tiếp tục tổ chức đại trà Đại hội Hội cấp cơ sở từ ngày 7/4 đến hết ngày 26/05/2019 theo tiến độ Kế hoạch đề ra.

Tổng số đại biểu tham dự Đại hội cấp cơ sở: 884 đại biểu có mặt/ 1.023 đại biểu triệu tập = 86,4%. Các Đại hội đã thống nhất, hiệp thương chọn cử 239 anh, chị tham gia Ủy ban Hội nhiệm kỳ 2019-2024. Có 08/19 đơn vị hiệp thương trực tiếp Chủ tịch Ủy ban Hội tại Đại hội. Tại 19 Đại hội cơ sở đã hiệp thương cử 56 anh, chị là Đại biểu chính thức dự Đại hội huyện (không tính Đại biểu đương nhiên).

Ngay sau khi hoàn thành công tác chỉ đạo cấp cơ sở, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở và  khẩn trương xây dựng kế hoạch, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Phù Ninh, nhiệm kỳ 2019-2024 để báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Hội tỉnh Phú Thọ chỉ đạo tổ chức Đại hội đảm bảo yêu cầu, thời gian đã đề ra.

Hoàng Tuấn – Huyện đoàn Phù Ninh

Một số hình ảnh ĐH cấp cơ sở:

Biểu quyết hiệp thương tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Bình Bộ

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Liên Hoa nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội

Biểu quyết hiệp thương tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Phú Lộc

Lãnh đạo địa phương tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Phú Mỹ

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Hội LHTN Việt Nam thị trấn Phong Châu

SHARE