Phù Ninh: Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện tổng kết công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội cấp cơ sở; lấy ý kiến các văn bản Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Phù Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024

Thực hiện chương trình công tác Hội, phong trào thanh niên năm 2019. Vào ngày 29/5/2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Phù Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội cấp cơ sở; lấy ý kiến tham gia các văn bản Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Phù Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Ngô Quang Chính – HUV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, ông Lê Kim Đính – HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy. Tham gia Hội nghị còn có đông đủ các anh, chị Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Phù Ninh nhiệm kỳ 2014-2019, các anh, chị Chủ tịch (Phó Chủ tịch) Hội cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong không khí dân chủ, nghiêm túc, các anh, chị tham gia hội nghị sau khi nghe anh Nguyễn Quang Hưng – Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch UB Hội LHTN VN huyện trình bày báo cáo kết quả chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019 – 2024; dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Phù Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024; dự kiến thời gian, địa điểm và dự kiến số lượng, cơ cấu nhân sự tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Phù Ninh nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã cùng trao đổi, cho ý kiến bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo tổng kết Đại hội cơ sở và kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện.

Bế mạc Hội nghị, anh Nguyễn Quang Hưng – Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch UB Hội LHTN VN huyện thay mặt UB Hội đã tổng hợp các ý kiến chỉ đạo, thảo luận, góp ý tại Hội nghị để bổ sung vào dự thảo các văn bản và hoàn thiện báo cáo, trình Thường trực Huyện ủy, UB Hội của tỉnh xem xét, chỉ đạo tổ chức Đại hội của Hội theo kế hoạch đã đề ra.

Hoàng Tuấn – Ủy ban Hội, Huyện đoàn Phù Ninh

SHARE