Tam Nông: Hội nghị tổng kết Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, triển khai kế hoạch Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 27/5/2019, Huyện đoàn Tam Nông tổ chức Hội nghị tổng kết Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, triển khai kế hoạch Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Duyên- Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Tam Nông, cùng các đồng chí Ủy viên Ủy ban Hội huyện, các đồng chí Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở trên địa bàn huyện.

            Tại hội nghị, các đồng chí đã cùng nhau thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2019-2024 và tham ra ý kiến vào Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Tam Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2019- 2024.

          Cũng trong chương trình, hội nghị đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt Hội LHTN Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019-2024 để làm quy trình chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Toàn cảnh hội nghị

Trần Hưng- Huyện đoàn Tam Nông

SHARE