Tam Nông: Đồng loạt triển khai Diễn đàn xây dựng văn hóa ứng xử học đường tới 100% các Liên đội

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019. Nhằm tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa của học sinh; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo có ý thức làm chủ và trách nhiệm công dân. Hội đồng Đội huyện Tam Nông đã chỉ đạo điểm Liên đội TH Cổ Tiết và Liên đội THCS Văn Lương tổ chức điểm diễn đàn “Xây dựng văn hóa ứng xử học đường” triển khai tới 100% các Chi đội trong trường, giúp các em học sinh giúp các em nâng cao nhận thức của mình và giáo dục các em về những hành vi giao tiếp ứng xử đúng đắn trong môi trường học đường.

Các Liên đội tại trường Tiểu học Cổ Tiết đồng loạt tổ chức diễn đàn Xây dựng văn hóa ứng xử học đường

Các Liên đội tại trường THCS Văn Lương tổ chức các hoạt động trong Ngày hội Xây dựng văn hóa ứng xử học đường

Liên đội TH và THCS Tam Cường tổ chức Diễn đàn Xây dựng văn hóa ứng xử học đường

Qua diễn đàn và các hoạt động bổ ích các em đã ý thức rõ hơn về các ứng xử trong môi trường học đường, trường học không chỉ là nơi rèn đức, luyện tài, trang bị kiến thức cho các em học sinh. Trong môi trường này, các em học sinh còn phải biết về trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân đối với thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ khác.

Trần Hưng – Huyện Đoàn Tam Nông

SHARE