Thanh Ba: Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở.

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện về việc chỉ đạo tổ chức đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở tiến tới đại hội đại biểu Hội LHTN việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2019 – 20124; tính đến hết tháng 4 năm 2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Thanh Ba đã chỉ đạo 27/27 cơ sở hội tổ chức thành công đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở đảm bảo tiến độ, thời gian.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi của thanh niên, là dịp để cán bộ, hội viên, thanh niên đánh giá kết quả công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2019, đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tại đại hội, đã tiến hành hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở khóa mới với những anh chị có đủ đức, đủ tài, có tâm huyết với công tác Hội và phong trào thanh niên địa phương.

(Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Phương Lĩnh)

(Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Đỗ Xuyên)

(Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Vân Lĩnh khóa mới 2019 – 2024 ra mắt)

          Sau đại hội kết thúc, một số cơ sở Hội đã tổ chức nhiều động chào mừng sôi nổi, như giao lưu văn ghệ, thể thao, xây dựng công trình thanh niên… tạo không khí vui tươi, phấn khởi, có sức lan tỏa rộng lớn.

(Hội LHTN VN xã Đỗ Xuyên giao lưu bóng đá với Hội LTNVN xã Đỗ Sơn)

                Tin, ảnh: Bích Phương – Huyện Đoàn Thanh Ba

SHARE