Tam Nông: Tổ chức thành công 20 Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong thời gian từ ngày 06/03 đến ngày 24/4 năm 2019, 20 cơ sở Hội LHTN Việt Nam trong huyện Tam Nông đã tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019-2024. Đặc biệt, Đại hội Hội LHTN Việt Nam thị trấn Hưng Hóa được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ chọn tổ chức Đại hội điểm của tỉnh Phú Thọ.

          Trong nhiệm kỳ, các Hội Liên hiệp thanh niên Việt  Nam cấp cơ sở trong huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới đông đảo hội viên, thanh niên. Tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, triển khai các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, ra quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom xử lý rác thải; phát quang, tu sửa đường thanh niên tự quản, đường liên khu. Đối với công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, trong nhiệm kỳ, Hội liên hiệp các xã, thị trấn phấn đấu kết nạp mới nhiều hội viên và chú trọng công tác giới thiệu thanh niên ưu tú kết nạp vào Đoàn.

          Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp cơ sở trong huyện đề ra những chỉ tiêu cụ thể vể học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu kết nạp mới hội viên, đoàn viên mới; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; tỉ lệ chi hội vững mạnh hàng năm.

Đại biểu lên tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh cùng Ủy ban hội khóa mới.

          Tại Đại hội, với tinh thần xây dựng, ý thức trách nhiệm cao, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử ra các đồng chí vào Ủy ban Hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019 – 2024; hiệp thương chọn cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Tam Nông.

Trần Hưng- Huyện đoàn Tam Nông

SHARE