Đoàn Trường THPT Phong Châu tổ chức Hội thảo “Định hướng nghề nghiệp trong thời đại mới cách mạng công nghiệp 4.0”

Sáng ngày 22/4/2019, Đoàn trường THPT Phong Châu đã tổ chức Hội thảo “Định hướng nghề nghiệp trong thời đại mới cách mạng công nghiệp 4.0”, với sự tham gia của diễn giả, giáo sư Nguyễn Lân Dũng.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra trên toàn thế giới và Việt Nam, làm thay đổi cách thức sản xuất, chế tạo cũng như đời sống con người. Trong các “nhà máy thông minh”, các máy móc được kết nối I nternet và liên kết với nhau qua một hệ thống có thể tự hình dung toàn bộ quy trình sản xuất rồi đưa ra quyết định sẽ thay thế dần các dây chuyền sản xuất trước đây. Thời đại công nghiệp 4.0 là thời điểm có nhiều sự thay đổi trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, chính vì thế mà những định hướng nghề nghiệp là vô cùng quan trọng.

Với cách trình bày gần gũi, dí dỏm, gắn với thực tiễn, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đã đưa đến cho thầy trò trường Phong Châu cái nhìn bao quát về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự ảnh hưởng của nó tới đời sống hiện tại. Qua đó giúp các em có định hướng tốt hơn trong lựa chọn nghề nghiệp trong thời tương lai.

Phương Thảo- Bí thư Đoàn trường THPT Phong Châu

SHARE