Phú Thọ: Triển khai Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019

Thực hiện kế hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc “Tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch và triển khai Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019 tới các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019 được tổ chức từ ngày 25/3- 19/5/2019 và được chia làm 2 bảng: Bảng cá nhân (A) và bảng đội tuyển. Sau 3 tuần triển khai, hội thi đã thu hút được 2536 lượt thí sinh tham gia dự thi.

Sinh viên trường Cao đẳng Y Dược tham gia dự thi

Bảng cá nhân năm nay được chia làm 2 nhóm đối tượng:

Bảng A dành cho đối tượng là sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước (không bao gồm sinh viên theo học các ngành Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh)

Bảng B dành cho giáo viên, giảng viên dưới 35 tuổi đang giảng dạy trong các trường thuộc hệ giáo dục quốc dân (không bao gồm giảng viên đang giảng dạy tại các trường đại học các môn Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh)

Sinh viên trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tham gia dự thi

Hội thi được tổ chức nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trường học. Đồng thời, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân. Hội thi năm nay có nhiều nét đổi mới, đa dạng hơn về mặt kiến thức, trẻ trung hơn về mặt hình thức, hứa hẹn sẽ là một sân chơi bổ ích, gần gũi giúp các bạn sinh viên củng cố thêm kiến thức về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

                                                        Đỗ Thanh Nga- Ban TTN-TH

SHARE