ĐKCQ: Đề cao tính trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đoàn viên thanh niên

Thời gian qua, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được từ thực hiện trong chương trình công tác, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh (gọi tắt là Đoàn Khối) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, đội ngũ cán bộ trẻ trong thực thi công vụ. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị, xây dựng công sở văn minh, hiện đại.

Trong kế hoạch công tác Đoàn hằng năm, Đoàn Khối đều đưa nội dung về thực hiện cải cách hành chính, đạo đức công vụ gắn với thực hiện văn minh công sở, yêu cầu các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai cụ thể tới đoàn viên, thanh niên đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời, quán triệt sâu rộng tới đoàn viên, thanh niên, cán bộ trẻ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”… Từ đây, tạo bước chuyển mạnh về nhận thức, thái độ, ý thức của đội ngũ cán bộ trẻ trong tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp với nhân dân.

Hiện nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị trong Khối, đoàn viên, thanh niên chiếm số lượng lớn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với người dân, đoàn viên thanh niên đã đề xuất nhiều mô hình hiệu quả để góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giúp người dân thuận lợi hơn khi liên hệ làm thủ tục tại các cơ quan hành chính nhà nước như: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phong trào thi đua “3 trách nhiệm” (trách nhiệm với công việc, bản thân và nhân dân); nâng cao chất lượng tiếp dân, phong trào thi đua cải cách hành chính gắn với thi đua: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ở nhiều nơi, đoàn viên thanh niên đã duy trì triển khai hiệu quả phong trào “3 xin” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn). Đội ngũ cán bộ trẻ cũng tích cực đóng góp ý kiến vào bộ quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị phù hợp với quy định pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong đó, chú trọng rà soát, hoàn thiện quy trình tiếp thu và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham mưu giỏi, phục vụ tốt.

Mới đây nhất, trong chuỗi các hoạt động Tháng Thanh niên và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1031 – 26/3/2019), “Ngày thứ Bảy tình nguyện” đã được nhiều cơ sở Đoàn trong Khối triển khai thực hiện hiệu quả. Các đoàn viên đã tình nguyện làm thêm giờ vào thứ bảy để tư vấn, tiếp nhận, hỗ trợ xử lý hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp như: cấp đổi giấy phép lái xe, thẩm định dự án, kết cấu hạ tầng giao thông, đăng kiểm, thành lập mới doanh nghiệp, hướng dẫn hồ sơ công chứng, tư vấn trợ giúp pháp lý… Tuy là ngày nghỉ nhưng có khá nhiều người dân, doanh nghiệp đến giao dịch và đều hài lòng trước sự tận tình hướng dẫn, tư vấn của đội ngũ ĐVTN.

ĐVTN Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện” tiếp công dân, hỗ trợ giải quyết hồ sơ công chứng và tư vấn trợ giúp pháp lý

Bên cạnh đó, thông qua các hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt Đoàn được tổ chức định kỳ, các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối đều chủ động đề xuất sáng kiến, giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công việc, xây dựng phương pháp làm việc khoa học. Đồng thời, chủ động đảm nhận các đề tài nghiên cứu khoa học, các chuyên đề, ý tưởng, sáng kiến trong các lĩnh vực công tác nhằm kiến nghị lãnh đạo các cấp điều chỉnh cho phù hợp. Trong đó, tập trung vào nội dung Đoàn xung kích tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ); thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. Các cơ sở Đoàn cũng tích cực tham mưu cho cơ quan bình xét thi đua theo tháng, năm các cá nhân tiêu biểu gương mẫu trong chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính và cũng lấy đó làm tiêu chí đánh giá chuyên môn cán bộ công chức trong năm, xem xét giới thiệu kết nạp Đảng, quy hoạch bổ nhiệm cán bộ… Trong 5 lần tham gia Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc” được tổ chức hằng năm, tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh đã có 05 gương mặt tiêu biểu trong tổng số 273 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc được vinh danh. Việc tham gia giải thưởng này đã góp phần hình thành nên phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ.

ĐVTN Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ thành lập mới doanh nghiệp tại bộ phận “Một cửa”

Để thực hiện có hiệu quả công tác hành chính cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ cần phải có sự tâm huyết, sáng tạo của mỗi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong đổi mới phong cách làm việc, ứng xử, giao tiếp, biết vận dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và phương thức quản lý thực tiễn vào công việc, gắn công tác đoàn với phong trào thanh niên mà trực tiếp là phong trào xung kích cải cách hành chính vào nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Từ tinh thần xung kích, trách nhiệm của mỗi cán bộ, ĐVTN sẽ góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, bền vững của cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh./.

Cao Phương Thúy – Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

SHARE