Tam Nông: Tưng bừng tổ chức “Ngày đoàn viên” năm 2019

Thực hiện Hướng dẫn 01- HD ngày 19/2/2019 của BTV Huyện đoàn Tam Nông về việc tổ chức Ngày đoàn viênnăm 2019. Nhằm hướng tới chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Từ ngày 15/3 – 26/3/2019 các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc trên địa bàn huyện Tam Nông tổ chức “Ngày đoàn viên”  năm 2019 với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực trong các lĩnh vực học tập, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện… như bóng chuyền, bóng đá, cắm trại nấu ăn,…. Qua đó góp phần chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên; tạo không gian mở, sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên trong việc tham gia sinh hoạt Đoàn.

(Biểu diễn văn nghệ trong ngày đoàn viên)

(Thi nấu ăn)

Đặng Hà – Huyện đoàn Tam Nông

SHARE