Tam Nông: Chương trình “Nâng bước em đến trường” Liên đội THCS Dị Nậu

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐTN ngày 28/2/2018 của Ban Chấp hành Huyện đoàn Tam Nông về “Triển khai Chương trình “Nâng bước em đến rường” – hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giai đoạn 2018 – 2022”; Liên đội trường THCS Dị Nậu đã triển khai đến các em học sinh, thanh thiếu nhi của nhà trường, tổ chức thu gom giấy vụn, vỏ lon, bìa cát tông,… gây quỹ.

          Phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh, đội viên, thanh thiếu nhi trong toàn Liên đội. Kết quả trong năm học 2018-2019, các em học sinh, đội viên đã thu nộp nhiều giấy vụn, vỏ lon, bìa cát tông,… cho Liên đội trường THCS Dị Nậu với tổng giá trị là 1,2 triệu đồng. Một số em đã tích cực thu nộp vượt chỉ tiêu được giao, điển hình là em Séo Quang Huy lớp 6A đã thu nộp được 8 cân sắt, 64 vỏ lon. Trong thời gian tiếp theo Liên đội sẽ tiếp tục thu gom gây quỹ nhằm giúp cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường được đảm bảo các điều kiện tối thiểu được đến trường học tập, vui chơi.

          Hoạt động giúp khơi dậy trong các em đội viên, thanh thiếu nhi niềm tự hào truyền thống vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục các em đức tính cần, kiệm, đoàn kết, yêu lao động, gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp góp phần xây dựng xã hội học tập cho các em học sinh, thanh thiếu nhi Liên Đội THCS Dị Nậu.

 

Các em học sinh thu nộp giấy vụn, vỏ lon, bìa cát tông.

Trần Hưng-Huyện đoàn Tam Nông

SHARE