Lâm Thao: Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019)

Thực hiện Hướng dẫn số: 02 – HD/HĐĐ ngày 14/02/2019 của Hội đồng Đội tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn” năm 2019, ngày 15/3/2019, Hội đồng Đội huyện lựa chọn Liên đội trường Tiểu học Cao Mại là đơn vị tổ chức điểm cấp tỉnh Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” khối Tiểu học.

    Tại Ngày hội các em đội viên, nhi đồng trong Liên đội đã được ôn lại truyền thống 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức diễu hành theo Nghi thức đội, đồng diễn hát xoan và liên hoan các tiết mục văn nghệ.

Chương trình đã tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong mỗi em đội viên, nhi đồng, tạo cho các em một môi trường được giao lưu, phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập, phấn đấu trở thành người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Trung Bùi – Huyện đoàn Lâm Thao

Một số hình ảnh trong chương trình

SHARE