Đoan Hùng: Tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam điểm cấp xã, thị trấn

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, kế hoạch số 06-KH/UBH ngày 05/11/2018 của Hội LHTN Việt Nam huyện Đoan Hùng, ngày 27/02/2018 Hội LHTN Việt Nam xã Phúc Lai đã tổ chức thành công đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, đơn vị làm điểm Cấp xã, thị trấn của huyện Đoan Hùng. Đại hội vinh dự được các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận huyện ủy, MTTQ, phòng Nội vụ, Văn hóa thông tin huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ xã đến dự, động viên và chỉ đạo.

Đại hội đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những yếu kém, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Phúc Lai lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 – 2019; từ đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội Hội liên hiệp thanh niên xã Phúc Lai đã hiệp thương Ủy Ban hội khóa IV thực sự là một tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ trình độ, năng lực, có nhiệt huyết, uy tín trong thanh niên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chương trình công tác Hội, phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ tới; bầu đoàn đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của tuổi trẻ xã nhà đi dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Đoan Hùng lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Phúc Lai lần thứ IV là Đại hội của “đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, cống hiến, hội nhập và phát triển”; khẳng định tinh thần đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

UB Hội LHTN huyện Đoan Hùng

Một số hình ảnh

SHARE