Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh phát huy sức trẻ, trí tuệ, tinh thần xung kích, sáng tạo

Phát huy vai trò là tổ chức chính trị – xã hội của đoàn viên, thanh niên, là môi trường để cán bộ trẻ trong Khối các cơ quan tỉnh rèn luyện và phấn đấu, trong những năm qua, Đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động nhằm đoàn kết, tập hợp đoàn viên thi đua công tác tốt, học tập tốt, rèn luyện tốt, vì sự phát triển của đội ngũ cán bộ, CCVC trẻ, của tổ chức Đoàn thanh niên và của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Kể từ những ngày đầu tái lập tỉnh (1997) với chỉ vài trăm đoàn viên, đến nay, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã lớn mạnh rõ rệt với trên 3000 cán bộ, ĐVTN, được tổ chức thành 41 cơ sở đoàn trực thuộc (trong đó có 14 đoàn cơ sở và 27 chi đoàn cơ sở).

Trong những năm qua, Đoàn Khối đã có nhiều hoạt động nổi bật, góp phần giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lối sống văn hoá và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đoàn viên; chú trọng công tác rèn luyện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu để phát triển Đảng; tổ chức nhiều hội thi, hội diễn và các chương trình hướng đến rèn luyện kỹ năng cho đoàn viên; xung kích, tình nguyện đến với các bản làng xa xôi của Tỉnh; tích cực tham gia hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo; tham mưu tổ chức tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Đảng bộ…

ĐVTN trong Khối đã bám sát cơ sở để chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ, hỗ trợ các địa phương xây dựng các mô hình mới, góp phần quan trọng trong  xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và khắc phục sự cố môi trường biển, hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất. Mỗi năm, tổ chức Đoàn trực tiếp đảm nhận, tổ chức chức 10 – 15 lớp tập huấn cho hơn 1000 lượt người dân; triển khai hơn 50 công trình phần việc thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới.

ĐVTN có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm trong công tác, nhất là thực hiện cải cách hành chính, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ về phương thức quản lý, điều hành, tác nghiệp của các sở ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh. Đã có gần 50 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật của ĐVTN  được các cơ quan đơn vị ghi nhận, áp dụng và đăng tải trên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam.

Song song với các phong trào hành động cách mạng, công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn khối có nhiều đổi mới, nhất là thực hiện các  diễn đàn “Đảng với Thanh niên – Thanh niên với Đảng”; “Thanh niên với Ngày hội bầu cử”, “Hình mẫu thanh niên thời kỳ mới” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Qua đó tuyên truyền, giáo dục thanh niên, góp phần trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống cho thanh niên. Nhất là tinh thần trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với tổ chức, với nhân dân; đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng ngày càng  có chuyển biến tích cực. Sự lãnh đạo của Đoàn ngày càng cụ thể, có chiều sâu, bám sát nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn công tác; phát huy được vai trò của từng tổ chức cơ sở đoàn thông qua hoạt động của 4 cụm thi đua; tranh thủ được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của cấp ủy các cấp trong tổ chức các hoạt động phong trào, trong công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ… Mỗi năm, tổ chức đoàn đã giới thiệu cho đảng bồi dưỡng hơn 200 đoàn viên ưu tú, trong đó có 110 – 120 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

Với những thành tích mà tuổi trẻ Khối đã chung sức thực hiện, Đoàn Khối vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Trung ương Đoàn tặng Bằng khen tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN cùng với nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng các cấp.

ĐVTN cụm thi đua số 1 khối các Cơ quan tỉnh hưởng ứng ngày chủ nhật xanh

Bước vào giai đoạn mới, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, làn sóng của công nghệ “số hóa”, sự phát triển của công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội  đang tác động từng ngày, từng giờ đến lớp trẻ. Đối với tỉnh Phú Thọ đang thời kỳ phát triển nhanh, các dự án lớn hoàn thành và đi vào hoạt động. Đây là cơ hội để tuổi trẻ đi tắt, đón đầu nắm bắt khoa học kỷ thuật và thể hiện được trí tuệ, bãn lĩnh, sức trẻ của mình. Đồng thời cũng là thách thức cho tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh nếu không bám sát tình hình sẽ tụt hậu, không thể hiện được vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn và của từng thanh niên. Vì vậy, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối phải bám sát tình hình thực tiễn; nắm bắt được tâm lý, nhu cầu của thanh niên trong từng lĩnh vực. Từ đó, tạo ra phong trào hành động sôi nổi, xung kích sáng tạo thực hiện nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị. Nhất là hướng thanh niên vào làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xã hội, kiến thức hội nhập; tiên phong trong cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở. Bên cạnh đó không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, thu hút đông đảo thanh niên tham gia các phong trào của Đoàn. Muốn vậy, phải xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có phẩm chất, năng lực, trình độ và kỷ năng công tác Đoàn.

Đoàn khối các Cơ quan tỉnh trao tặng công trình thanh niên “sân chơi cho thiếu nhi” tại xã Hùng Quan – huyện Đoan Hùng

Với những nhiệm vụ mới trong bối cảnh hội nhập của đất nước, nhiều thách thức được đặt ra cho tuổi trẻ cả nước nói chung, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh nói riêng. Nhưng với ý chí, quyết tâm cao, tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong Khối tạo thành một khối thống nhất, phát huy tối đa trí tuệ, sức mạnh tuổi trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh./.

Cao Phương Thúy – Đoàn Khối CCQ tỉnh

SHARE