Tuổi trẻ THPT Phương Xá: Hướng tới kỷ niệm “50 năm thực hiện Di chúc của Người”

Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Bác Hồ đã căn dặn: “Đoàn viên và Thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”…

Thực hiện di chúc của Người, thời gian qua, tuổi trẻ THPT Phương Xá đã nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, đoàn kết một lòng, giành được nhiều thành tích cao trong học tập.

Hướng tới kỷ niệm “50 năm thực hiện Di chúc của Người” 360 ĐVTN trường THPT Phương Xá đã có hành trình trải nghiệm, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên núi Tượng và thăm quan công trình Thủy điện Hòa Bình.

Hành trình theo chân Bác của tuổi trẻ THPT Phương Xá

Đây là dịp nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trong đó có tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐVTN; phát huy tính tiên phong, xung kích của thanh niên trên quê hương đất Tổ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

Đăng Nam – Huyện đoàn Cẩm Khê

SHARE