Chiêu trò “lập lờ đánh lận con đen” để chống phá

Thời gian vừa qua, với quan điểm không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, công tác phòng, chống tham nhũng đã được tiến hành một cách quyết liệt, nhanh chóng từ Trung ương, các bộ, ban, ngành đến cơ sở, hàng loạt cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý và các địa phương đều đã phải xử lý về các hành vi sai phạm về tham nhũng, suy thoái, biến chất.
Lợi dụng vấn đề này, một số cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí đã đăng tải các bài viết để lấy hiện tượng làm bản chất, quy chụp, cường điệu hóa cho rằng “tham nhũng” là “bản chất”, là căn bệnh nan y, khó chữa của chế độ một đảng lãnh đạo.
Điển hình trong số đó, Đài Á Châu Tự do (RFA) đã cho rằng “Việt Nam từ nhiều năm qua ra quyết tâm chống tham nhũng nhưng vẫn có hàng trăm cán bộ cấp cao bị kỷ luật bằng nhiều hình thức do tham nhũng. Liệu có diệt được tham nhũng trong thể chế hiện hành hay không?”.
Rõ ràng, âm mưu của RFA cũng như các cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí chống Việt Nam đang muốn lợi dụng công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta để bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chống phá quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, suy thoái, biến chất trong đội ngũ cán bộ, để từ đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước, xã hội, gây tâm lý hoài nghi, hoang mang, thiếu niềm tin của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nên nhớ rằng, tham nhũng, thoái hóa, biến chất là hiện tượng mang tính xã hội, tồn tại ở các quốc gia, do quyền lực Nhà nước bị thao túng, tha hóa gây ra, không phân biệt chế độ xã hội, thể chế chính trị nào, chế độ đa đảng hay một đảng. Chế độ một đảng cầm quyền không phải là nguyên nhân gây ra tệ nạn tham nhũng, suy thoái, biến chất trong đội ngũ cán bộ như những gì mà RFA đã đăng tải. Đó là những chiêu trò “lập lờ đánh lận con đen” để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam của những kẻ thiếu thiện chí với Việt Nam mà thôi.
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'erfa Đài Á Châu Tự Do Hôm qua lúc 01:39 Việt Nam từ nhiều năm qua ra quyết tâm chống tham nhũng nhưng vẫn có hàng trắm cán bộ cấp cao bị kỷ luật bằng nhiều hình thức do tham nhũng. Liệu có diệt được tham những trong thể chế hiện hành hay không? RFA.ORG Thuốc đặc trị chữa tham nhũng: Tha oi thể chế! Việt Nam từ nhiều năm qua ra quyết chố‘ng m những nhưn...'
Sống xanh
SHARE