PHÚ THỌ: CHỈ ĐẠO THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CẤP CƠ SỞ

Vừa qua, BTV Tỉnh đoàn Phú Thọ đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm cơ sở cấp tỉnh và bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội tại 04 đơn vị: Đoàn thanh niên công ty Điện lực Phú Thọ (trực thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh); Đoàn xã Minh Đài (trực thuộc Huyện đoàn Tân Sơn); Đoàn thị trấn Lâm Thao (trực thuộc Huyện đoàn Lâm Thao); Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ (trực thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh). Đây là những đơn vị được lựa chọn đại diện cho khối xã, phường, thị trấn, khối hành chính sự nghiệp và đại điện khối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Điện lực Phú Thọ

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Minh Đài

 Quang cảnh Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Lâm Thao

Đại hội diễn ra trong 02 phiên, các đơn vị đã tiến hành đánh giá, tổng kết hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ; thảo luận, đóng góp ý kiến và dự thảo các văn kiện đại hội đoàn cấp trên. Tại Đại hội đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá đúng thực tiễn kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong những năm qua; xác định rõ những điểm mạnh, điểm yếu, rút ra các bài học kinh nghiệm quý báu; phát huy trí tuệ tập thể tích cực đóng góp xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới.

Đại biểu Trung ương Đoàn tặng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Điện lực

Đại biểu Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ

Đại biểu Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Minh Đài

Đại biểu Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Lâm Thao

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất và dân chủ, Đại hội các đơn vị đã bầu thành công Ban Chấp hành Đoàn nhiệm kỳ mới, bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn cấp trên.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Minh Đài

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Lâm Thao

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Điện lực Phú Thọ tiến hành bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội

Kết thúc Đại hội điểm cơ sở cấp tỉnh, Ban chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp tỉnh Phú Thọ đã tiến hành rút kinh nghiệm với các đơn vị để từ đó tiếp tục tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở và cấp huyện trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

 

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với BCH khóa mới

 

Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn

SHARE