TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI ĐOÀN VĂN PHÒNG UBND TỈNH PHÚ THỌ, NHIỆM KỲ 2022 – 2024

Ngày 11/01/2022, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn, nhiệm kỳ 2022 – 2024. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo Đại hội điểm và cũng là 1 trong 4 đơn vị cấp cơ sở trong toàn tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Đức Giang – Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên tỉnh Phú Thọ; đồng chí Lưu Ngọc Trâm – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đại biểu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các Ban chuyên môn Tỉnh đoàn; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; đại diện 05 đơn vị Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn, 38 cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và 50 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra phương hướng trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2024. Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 -2024 gồm 05 đồng chí; bầu Bí thư Chi đoàn trực tiếp tại đại hội; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ X gồm 04 đồng chí (03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết) và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Ban Thường vụ Đoàn Khối, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất trong hành động, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2022, các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt. 100% đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với 04 tiêu chí cơ bản: Có lý tưởng, bản lĩnh cách mạng; đạo đức, lối sống văn hoá; sáng tạo không ngừng và có ý chí khát vọng vươn lên; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm,  đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, Chi đoàn cũng đã thích ứng đưa ra các mô hình hay, cách làm sáng tạo, qua đó đã tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp sức vì cuộc sống cộng đồng.

Có thể nói, thành công của Đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên tạo tiền đề để Ban Thường vụ Đoàn Khối tiếp tục chỉ đạo thành công Đại hội của các cơ sở Đoàn còn lại, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027 thành công tốt đẹp./.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Cao Phương Thúy – Đoàn Khối

SHARE