KẾT QUẢ XÂY DỰNG ĐOÀN CƠ SỞ “3 CHỦ ĐỘNG” NĂM 2021

Thực hiện Hướng dẫn xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 – 2022, năm 2021 BTV Đoàn Khối đã chỉ đạo cơ sở Đoàn bám sát vào Kế hoạch của Đoàn Khối để triển khai thực hiện.

Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở cơ quan, đơn vị. Kết quả các Đoàn cơ sở đều có danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên theo từng Quý; có cơ sở vật chất đảm bảo việc bảo quản tốt hồ sơ đoàn viên, có theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hằng năm (và theo năm học đối với các Đoàn trường học) vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành Đoàn, kỷ luật đoàn viên. Chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong cơ quan, đơn vị để có kế hoạch, biện pháp giúp đỡ. Chủ động chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ Đoàn, đoàn viên của cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, các Đoàn cơ sở còn chủ động phối hợp với các đoàn thể trong cơ quan để tổ chức các hoạt động an sinh xã hội…

Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác. Để thực hiện tốt hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm, BCH Đoàn cơ sở đã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác ngay từ đầu năm,  cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và của Đoàn cấp trên, nghị quyết đại hội đoàn cấp mình. Ngoài ra, các đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hàng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện công trình, phần việc của thanh niên theo nghị quyết, kế hoạch đề ra và chỉ tiêu được phân bổ. Song song đó, các cơ sở Đoàn phối hợp cùng Công đoàn đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên và ngày lễ lớn trong năm… thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan. Các Đoàn cơ sở đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các tổ chức Đoàn thể để thực hiện tốt công tác thanh niên. Chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức Đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ cấp ủy, Đoàn cấp trên giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của cơ quan, đơn vị.

Năm 2021, 11/11 tổ chức Đoàn cơ sở được Ban Thường vụ Đoàn Khối công nhận là Đoàn cơ sở “3 chủ động”.

Một số hình ảnh hoạt động:

Cao Phương Thúy – Đoàn Khối

SHARE