Tỉnh đoàn Phú Thọ: Hưởng ứng Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 15/9, Trung ương Đoàn phát động cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam”. Lễ phát động được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại Trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn và 67 điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Cuộc thi dành cho đối tượng là đoàn viên, hội viên, thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 – 35 trong và ngoài nước. Cuộc thi gồm bốn vòng thi: Vòng tuần, đội tuyển, bán kết, chung kết. Cụ thể, các thí sinh tham gia thi trực tuyến vòng tuần từ ngày 15/9 – 24/10 trên ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”. Kết thúc vòng tuần, từ ngày 1/11 – 15/11, 67 đơn vị tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc thành lập đội tuyển gồm 5 thành viên, chia thành 16 lượt thi và lựa chọn 16 đội xuất sắc bước vào vòng thi bán kết. Năm đội xuất sắc nhất vòng thi bán kết sẽ tham gia vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra vào tháng 12/2021.

Tổ chức triển khai cuộc thi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành kế hoạch, công văn hướng dẫn tham gia Lễ phát động và thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện, tuyên truyền rộng rãi trên các kênh thông tin của các cấp bộ đoàn; tổ chức các hình thức thi phù hợp để thu hút, vận động sự tham gia đông đảo của đoàn viên, thanh niên. Sau Lễ phát động của Trung ương Đoàn, các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã tổ chức thi hưởng ứng.

Cuộc thi là một trong những chương trình của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đến với đoàn viên, thanh niên cả nước, đồng thời giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Một số hình ảnh hưởng ứng cuộc thi

SHARE