Huyện đoàn Phù Ninh tích cực xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động”

Trong những năm qua, công tác đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và hoạt động Đoàn ở cơ sở được BTV Huyện đoàn quan tâm sâu sát và đẩy mạnh chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện nghiêm túc, thực chất. Huyện Phù Ninh hiện có 28 cơ sở Đoàn trực thuộc, trong đó có 17 Đoàn xã, thị trấn đều có nhiều phần việc, công trình và cách thức tổ chức, quản lý ĐVTN có nhiều chuyển biến tích cực và có sức lan tỏa, rộng khắp trên địa bàn huyện được các cấp, ngành ghi nhận và đánh giá cao.  

Về tiêu chí “Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị”, Các cơ sở Đoàn đã chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook, ,…) hay trong quá trình tham gia sinh hoạt chi đoàn. Chủ động trong công tác quản lý đoàn viên: Số lượng ĐVTN trên địa bàn mỗi cơ sở Đoàn thường có nhiều biến động. Đa dạng và sáng tạo trong hình thức tổ chức sinh hoạt Đoàn như: Tổ chức đối thoại lãnh đạo cấp ủy chính quyền với ĐVTN để nắm bắt tâm tư nguyện vọng; tổ chức trò chơi, múa hát tập thể, các chương trình văn nghệ, tổ chức các cuộc thi… Đồng thời, thường xuyên chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đơn vị, đặc biệt thanh niên thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ.

Đoàn trường THPT Trung Giáp tổ chức Hội thi Rung chuông vàng

 Đoàn xã Bảo Thanh tổ chức tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Với tiêu chí “Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác”, các cơ sở Đoàn đã triển khai cụ thể hóa các phong trào với nhiều hoạt động thiết thực, nhiều cách làm hay, nhiều mô hình sáng tạo thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Tích cực, tập trung triển khai nhiều phong trào, hoạt động tình nguyện trong Chiến dịch tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện, Tháng thanh niên, Ngày chủ nhật xanh, Ngày thứ 7 tình nguyện, triển khai xây dựng các công trình, phần việc thanh niên năm 2021. Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện đã xây dựng được 03 công trình thanh niên cấp huyện và 42 phần việc, công trình thanh niên cấp cơ sở…

Công trình thanh niên “Tranh bích họa” năm 2021 của Đoàn xã Bình Phú

Chương trình Tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện 2021 của Đoàn THPT Trung Giáp

Thực hiện Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” 2021 của Đoàn trường THPT Tử Đà

 Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động, Đoàn cơ sở cần chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan, cụ thể: Chủ động tham mưu cấp ủy đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác thanh niên. Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng… Đặc biệt, trong năm 2021 các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp trong công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 góp phần vào sự thành công chung của toàn huyện.

Đoàn TT.Phong Châu tham gia Chốt kiểm soát dịch tại nút giao IC8

Đoàn xã Phú Mỹ phối hợp tổ chức tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Các cơ sở Đoàn phối hợp tổ chức giao lưu Thể dục thể thao năm 2021

Việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá Đoàn cơ sở hằng năm; đồng thời, là cơ sở bình xét danh hiệu, giải thưởng đối với đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở đó. Đồng thời việc triển khai thực hiện mô hình cơ sở Đoàn “3 chủ động” trong thời gian tới cần được quan tâm đẩy mạnh thực hiện quyết liệt hơn nữa nhằm xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Hồng Vân – Huyện đoàn Phù Ninh

SHARE