Đoàn Công ty Supe – “Vào phom” từ xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”

Thực hiện Hướng dẫn số: 12-HD/TĐTN-TCKT ngày 30/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Thọ về xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 – 2022, BTV Đoàn Công ty đã ban hành Hướng dẫn số 41-HD/ĐTN để triển khai đến các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Qua bước đầu đánh giá, cơ bản các cơ sở Đoàn trực thuộc đã nắm được tinh thần của chương trình đồng thời áp dụng có hiệu quả trong thực hiện công tác Đoàn, phong trào TTN và nhiệm vụ chính trị được giao. Để xây dựng Đoàn cơ sở thành cơ sở Đoàn 3 chủ động, Đoàn cơ sở phải thực hiện đảm bảo, có hiệu quả đồng thời 03 tiêu chí: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan.

Các Đoàn cơ sở đã chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng, thắc mắc, đề xuất của đoàn viên, thanh thiếu niên; đặc biệt khai thác có hiệu quả các kênh thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook, youtube,…). Các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt Câu lạc bộ, Đội, nhóm, sinh hoạt chi đoàn được tổ chức lồng ghép với các diễn đàn từ đó ĐVTN chia sẻ tâm tư, vướng mắc và được đề xuất giải pháp khắc phục, giải quyết, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn đoàn kết, ngày càng vững mạnh.

Các Đoàn cơ sở đã theo dõi, quản lý, đánh giá đoàn viên của mình thông qua hồ sơ đoàn viên; chương trình rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành Đoàn, kỷ luật đoàn viên. Chú trọng quan tâm đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, của đơn vị để có kế hoạch, biện pháp giúp đỡ; chủ động tham mưu cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; công tác phối hợp với các đơn vị liên quan luôn chặt chẽ, nhịp nhàng, có sự bàn bạc thống nhất, hạn chế sự chồng chéo, tạo được sự chủ động hơn cho các Đoàn cơ sở, từ đó các hoạt động mang lại hiệu quả cao, ý nghĩa thiết thực được đông đảo nhân dân ủng hộ; chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại các chi đoàn. Các nội dung triển khai đảm bảo theo đúng quy trình và đúng theo tiêu chuẩn của quy chế cán bộ Đoàn do Trung ương Đảng ban hành.

Các Đoàn cơ sở đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác gắn với hoạt động sản xuất – kinh doanh của đơn vị và kế hoạch chung của Đoàn Thanh niên Công ty, đặc biệt là việc thực hiện các phong trào Thanh niên tình nguyện, các công trình, việc làm thanh niên và xung kích tại cơ sở.

Tổ chức Đoàn hàng năm làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong tạo nguồn, phát triển Đảng viên; hàng năm giới thiệu, trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Từ khi triển khai đến nay đã giới thiệu cho Đảng kết nạp được gần 100 Đảng viên mới.

Hiện nay, Đoàn Công ty có 08 Đoàn cơ sở trực thuộc. Qua đánh giá hàng năm, 100% Đoàn cơ sở trực thuộc được đánh giá đảm bảo các tiêu chí và được công nhận là “Đoàn cơ sở 3 chủ động”. Trước thực trạng hoạt động công tác Đoàn hiện nay và trong bối cảnh Công ty còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất- kinh doanh nên việc triển khai thực hiện mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” là hết sức cần thiết, giúp các đơn vị như được “vào phom” trong các hoạt động Đoàn và trong thời gian tới cần được quan tâm đẩy mạnh thực hiện quyết liệt hơn nữa nhằm xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Một số hình ảnh hoạt động:

Tin, ảnh: Cao Cường – Đoàn TN Công ty

SHARE