Đoàn Thanh niên Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao: Trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021)

Thực hiện Công văn số 924- CV/TĐTN- TCKT ngày 08/01/2021 của BCH Tỉnh đoàn Phú Thọ “V/v tăng cường bồi dưỡng, giới thiệu và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy năm 2021”. Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021), các đơn vị Đoàn trong toàn Công ty đã tiến hành rà soát, lập danh sách các đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và đã được bình chọn, công nhận là đoàn viên ưu tú; có lịch sử chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng, có nhận thức đúng đắn về Đảng Cộng sản Việt Nam, có nguyện vọng và ý thức phấn đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam và đã tiến hành trao danh sách gồm 61 đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy đảng trong toàn Công ty.
Hoạt động trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc chủ động chăm lo, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Đoàn TN Xí nghiệp NPK Hải Dương trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng bộ Xí nghiệp Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021)

Tin, ảnh: Cao Cường- ĐTN Công ty Supe

SHARE