Tỉnh đoàn thanh niên: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 04/01/2021, Đảng bộ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Chuyên – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn truyền đạt Nghị quyết

  Tại hội nghị, báo cáo viên của Đảng bộ đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong đó nêu rõ: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX đã thành công rất tốt đẹp, là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Nghị quyết Đại hội thể hiện rõ ý chí, khát vọng và quan điểm phát triển của tỉnh, cho thấy được tầm nhìn chiến lược cũng như những định hướng, hoạch định đúng đắn, mang tính đột phá trong 5 năm tới. Đặc biệt, phân tích những thành tựu, kết quả của nhiệm kỳ 2015 – 2020, mặc dù tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, song tỉnh Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá và đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 19/20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.

Bên cạnh đó, hội nghị đã phân tích, làm rõ những nội dung trọng tâm trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh với 17 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 8 giải pháp nhằmquyết tâm xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Các đồng chí cán bộ, đảng viên, CCVC cơ quan Tỉnh đoàn thảo luận tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, làm rõ những nội dung của chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Tỉnh đoàn. Ban Chấp hành Đảng bộ đã hướng dẫn đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân, các chi bộ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra./.

Mỹ Linh – Ban Tổ chức –Kiểm tra

SHARE