Thanh Sơn: Quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Những năm qua, huyện Thanh Sơn đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là việc hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên, hòa nhập cộng đồng. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ được sống, học tập, vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh.

          Toàn huyện hiện có 37.104 trẻ em chiếm 27,87% trên tổng dân số toàn huyện; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chiếm 0,84% tổng số trẻ em; trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là 9.234 (trong đó trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là 9.010). Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em luôn được các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn xác định là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế, chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Huyện đã ban hành các văn bản liên quan đến công tác trẻ em triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở, lồng ghép các mục tiêu xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em vào các Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền về công tác trẻ em thông qua các lớp tập huấn về kỹ năng nhận biết về xâm hại trẻ em; kỹ năng bảo vệ trẻ em; phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông…; chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu – Ngày trẻ em Phú Thọ.

          Đặc biệt, huyện làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em, triển khai chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trên phạm vi toàn huyện. Hiện nay, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn 14%, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng đủ mũi tính đến hết tháng 10/2020 đạt 80% so với kế hoạch, không có bệnh dịch lớn đối với trẻ em, không có trẻ em tử vong do sởi, duy trì kết quả thanh toán bệnh bại liệt, bệnh thiếu vitamin A ở trẻ em. Cấp mới cho 2.302 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; số thẻ BHYT trẻ em còn giá trị sử dụng đến hết ngày 30/10/2020 là 14.256 thẻ. Đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và bị tổn thương được bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ dưới nhiều hình thức như: Hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ về y tế, phục hồi tái hòa nhập cộng đồng và tiếp cận dịch vụ bảo vệ trẻ em cũng như hưởng các phúc lợi xã hội khác. Thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng với tổng số tiền 100.305.000đ/tháng. Đảm bảo các chế độ hỗ trợ theo quy định của nhà nước nhất là đối với học sinh thuộc hộ nghèo, trẻ em khuyết tật, người dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn để bảo đảm phổ cập giáo dục bền vững.

          Nhiều phong trào thi đua như: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Nói lời hay- làm việc tốt” gắn với các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức theo cuộc vận động “Thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” được các nhà trường và học sinh hưởng ứng tích cực. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hoạt động tập thể “Chơi mà học”, “Vui mà học”, các trò chơi dân gian phù hợp lứa tuổi, tổ chức các hội thi… tạo ra những sân chơi an toàn, lành mạnh giúp các em phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ.

          Tuy nhiên, do Thanh Sơn là huyện miền núi có diện tích rộng, điều kiện địa hình chia cắt bởi nhiều sông suối, trình độ dân trí chưa đồng đều đặc biệt là các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa dẫn đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho các em về những vấn đề liên quan đến giới tính, tâm sinh lý lứa tuổi cũng như những kỹ năng để phòng tránh xâm hại tình dục tại gia đình và nhà trường còn hạn chế nhất định. Nguồn lực xã hội đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn khó khăn, chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách của nhà nước là chính, sự tham gia của toàn xã hội chưa nhiều. Sự phối hợp giữa một số cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị – xã hội của địa phương trong công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em có lúc có nơi chưa chặt chẽ nên hiệu quả chưa cao.

Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền, nâng cao hiệu quả phối hợp của liên ngành trong việc thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đưa các mục tiêu, chương trình bảo vệ chăm sóc trẻ em vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương, lồng ghép các mục tiêu chương trình Bảo vệ chăm sóc trẻ em vào hoạt động chuyên môn của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, của gia đình và toàn xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tạo cơ hội cho mọi trẻ em đều được Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục theo quy định của pháp luật dưới các hình thức khác nhau, thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em thông qua việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và các chương trình phúc lợi xã hội; Ưu tiên nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt./.

Phùng Huyền Trang (Huyện đoàn Thanh Sơn)

SHARE