Phú Thọ: Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 132- KH/UBKT ngày 24/02/2020 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về việc “Kiểm tra, giám sát của BTV, UBKT Tỉnh đoàn Phú Thọ năm 2020”; Thông báo số 45-TB/TĐTN-TCKT ngày 23/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2020”. Từ 02/11 – 04/11/2020, BTV Tỉnh Đoàn Phú Thọ đã thành lập 03 đoàn kiểm tra tiến hành làm việc với các huyện, thị, thành Đoàn và đoàn trực thuộc về việc triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 tại 08 đơn vị: Huyện Đoàn Lâm Thao, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Phù Ninh, Thanh Ba, Yên Lập, Thị đoàn Phú Thọ, Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh.

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 tại huyện Thanh Ba

          Tại các buổi làm việc, các đơn vị đã báo cáo việc triển khai thực hiện các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc thi hành Điều lệ, thực hiện Nghị quyết, chủ trương công tác của Đoàn như công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn, công tác giáo dục truyền thống, công tác đoàn viên, công tác xây dựng Đoàn, công tác cán bộ Đoàn; kết quả thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; kết quả kiểm tra cán bộ, đoàn viên (kể cả Ủy viên BCH cùng cấp) và tổ chức Đoàn cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đoàn; kiểm tra công tác Đoàn phí, quản lý, sử dụng tài chính và các nguồn thu khác của Đoàn…

Ban Tổ chức kiểm tra Tỉnh đoàn

SHARE