Phú Thọ: Biên soạn tài liệu sinh hoạt chi đoàn dành cho đoàn viên thanh niên năm 2020

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020. Năm 2020, BTV Tỉnh đoàn đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tham mưu các nội dung định hướng sinh hoạt chi đoàn hàng tháng và biên soạn, phát hành cuốn tài liệu sinh hoạt chi đoàn theo quý để triển khai đến 100% các cấp bộ Đoàn, bên cạnh đó đăng tải cuốn tài nghiệp vụ Công tác Đoàn, Hội, Đội trên Website của Tỉnh đoàn để ĐVTN dễ dàng tiếp cận và nghiên cứu tài liệu. Các nội dung trong cuốn tài liệu sinh hoạt chi đoàn gồm: tuyên truyền, quán triệt và triển khai trong đoàn viên, thanh niên  nội dung các văn bản của Đảng của Đoàn; tuyên truyền nội dung các sự kiện chính trị, ngày lễ kỷ niệm, các hoạt động lớn của đất nước, dân tộc; định hướng tư tưởng cho ĐVTN trong thời gian tới; nghiệp vụ công tác Đoàn.

Bên cạnh đó, BTV Tỉnh đoàn thường xuyên định hướng cho cán bộ, ĐVTN trên địa bàn tỉnh không đăng tải, like, chia sẻ, bình luận những thông tin có nội dung xấu, phản cảm, không lành mạnh, không chính thống. Đồng thời, định hướng cho cán bộ, ĐVTN trên địa bàn tham gia vào các trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn, like và chia sẻ fanpage của tổ chức Đoàn thanh niên các cấp. Khuyến khích cán bộ, ĐVTN tích cực chia sẻ bình luận trên mạng xã hội, cách nhận diện những thông tin sai lệch và tham gia đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, những thủ đoạn của kẻ thù trên không gian mạng. Trong năm 2020, BTV Tỉnh đoàn đã biên soạn 04 cuốn tài liệu sinh hoạt chi đoàn, 01 cuốn tài nghiệp nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội và 11 công văn định hướng sinh hoạt chi đoàn theo từng tháng.

Thông qua các nội dung định hướng sinh hoạt chi đoàn, chủ động nắm bắt được tình hình dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng, nguyện vọng trong ĐVTN, nhất là khối học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp; thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thanh niên vùng có đạo để có phương hướng tổ chức các hoạt động phù hợp, thu hút thanh niên tham gia các phong trào, hoạt động do Đoàn, Hội phát động./.

                                              Thùy Linh – Ban Tuyên giáo

SHARE