Hội thảo tham vấn địa phương liên quan đến việc thực hiện chương trình thí điểm REDD+

Ngày 09/11, Hạt Kiểm lâm huyện Thanh Sơn phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016- 2020 và thực hiện REDD+ tổ chức Hội thảo tham vấn địa phương về các rủi ro môi trường và xã hội liên quan đến việc thực hiện Chương trình thí điểm REDD+ dựa vào kết quả do Quỹ khí hậu xanh tài trợ. Tham dự chương trình có đại biểu Hạt Kiểm lâm huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT, các tổ chức chính trị xã hội huyện cùng 01 số xã trên địa bàn.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu chung về REDD+ (giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng, bảo tồn, nâng cao trữ lượng carbon rừng và quản lý bền vững tài nguyên rừng); nghe chương trình, hoạt động dự kiến sẽ được tài trợ thông qua chương trình thí điểm REDD+ dựa vào kết quả hợp phần; những rủi ro và biện pháp khắc phục theo hợp phần. Bên cạnh đó, các đại biểu được truyền đạt các nội dung về: Các chính sách bảo đảm an toàn áp dụng trong chương trình; tác động môi trường và xã hội, các biện pháp giảm thiểu tác động; các yêu cầu rà soát, phê duyệt và thực hiện bảo đảm an toàn môi trường và xã hội…

Các đại biểu cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến về những rủi ro, đồng thời bổ sung, đề xuất những giải pháp khắc phục theo từng hợp phần xuất phát từ thực tế địa phương./.

Phùng Huyền Trang (Huyện đoàn Thanh Sơn)

SHARE