ĐKCQ tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên

Kỷ niệm Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (9-11), sáng 3-10, Đoàn Thanh niên khối Cơ quan tỉnh đã tổ chức tuyên truyền pháp luật nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật.

Tham gia chương trình, các đoàn viên, hội viên thanh niên khối Cơ quan tỉnh được phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Cán bộ công chức, Luật Lao động sửa đổi; xem một số video clip và tiểu phẩm tình huống tuyên truyền về luật.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan chú trọng triển khai thường xuyên, đồng bộ trong toàn đoàn. Thông qua hoạt động, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên được nâng cao, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên./.

Tuấn Linh – ĐKCQ

SHARE