Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam từ lâu đã trở thành một hoạt động có ý nghĩa trong việc đề cao, tôn vinh giá trị của Hiến pháp và pháp luật trong Nhà nước pháp quyền. Với mong muốn nâng cao nhận thức, hiểu biết của hội viên, sinh viên góp phần nâng cao ý thức, thực hành tự giác “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 được BTV Đoàn trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ đã chỉ đạo 100% các Chi đoàn, Liên Chi đoàn tổ chức tuyên truyền pháp luật lồng ghép trong các buổi sinh hoạt

Với mục tiêu đảm bảo công tác pháp chế, nâng cao ý thức tuân tuân thủ pháp luật, trong Sinh viên, Cán bộ- Giảng viên toàn trường. Sau đợt cao điểm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, công tác tuyên truyền pháp luật, sẽ tiếp tục được duy trì.

Ngọc Khánh – Cao đẳng Y Dược

SHARE