Tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh và Ngày thành lập Công đoàn Phú Thọ

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025, Thị đoàn Phú Thọ đã tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn nghệ trên địa bàn đơn vị. Tại chương trình tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn nghệ, đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân đã được tuyên truyền về các nội dung trong Bộ Luật laođộng; Luật thanh niên…

Xen với đó là gần 20 tiết mục văn nghệ ca ngợi về Đảng, đất nước, con người Việt Nam của thành viên đội văn nghệ xung kích. Cùng với đó còn có các tiết mục văn nghệ của các chi đoàn khu dân cư tham gia đã thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân các khu dân cư tham gia.

Tất Thắng – Thị đoàn Phú Thọ

SHARE