Phù Ninh: Hội nghị Tổ chức Ngày Pháp Luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2020

Nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020, vừa qua Ban Thường vụ Huyện đoàn Phù Ninh tổ chức Hội nghị  “Tuyên truyền, hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020” tại hội trường Trung tâm BDCT huyện Phù Ninh. Tham gia tại Hội nghị, hơn 100 đoàn viên, thanh niên đã được học tập, quán triệt các chính sách, pháp luật của Nhà nước; trao đổi, tuyên truyền về các chuyên đề phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; Luật trẻ em năm 2016…

Đồng thời, BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo Chi đoàn Công an huyện phối hợp Đoàn khối trường học tổ chức các buổi ngoại khóa tuyên truyền về Luật An toàn giao thông.

Các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, Đoàn viên, Thanh thiếu niên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (ngày 09 tháng 11 hàng năm);  đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, ĐVTTN và nhân dân trong việc tìm hiểu, học tập hiến pháp và pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, Đoàn viên thanh niên coi tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân.

 Hồng Vân – Huyện đoàn Phù Ninh

Một số hình ảnh:

SHARE