Cán bộ, sĩ quan trẻ sắt son niềm tin với Đảng

Ngày 15/10/2020, cuộc tọa đàm “Cán bộ, sĩ quan trẻ sắt son niềm tin với Đảng, xung kích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp” nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ trong đơn vị. Nội dung xoay quanh nhận thức, hiểu biết của tuổi trẻ đơn vị về lịch sử ra đời, sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng nước ta, dẫn tới những chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20.

Trong buổi tọa đàm, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ đã tham gia các tiết mục văn nghệ đặc sắc, tiến hành trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên; trình bày những quan điểm, hiểu biết của mình về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Cùng với đó là tinh thần xung kích của tuổi trẻ trên các mặt trận, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

Xuân Lộc – Bộ CHQS tỉnh

SHARE