Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy Quân sự: Tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

Thực hiện chương trình, công tác đoàn thanh niên năm 2020, ngày 21/5, Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy Quân sự đã tổ chức “Tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn”.

(Quang cảnh Hội nghị)

Trong chương trình, các đoàn viên, thanh niên đã được báo cáo viên tuyên truyền về một số nghị quyết, chủ trương quan trọng của Đảng, cũng như các hoạt động, công tác Đoàn trong thời gian tới.

Thông qua việc quán triệt Nghị quyết của Đại hội Hội các cấp đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn đơn vị. Từ đó tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị, góp phần nâng cao các hoạt động phong trào và chương trình công tác Đoàn, tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức Hội. Đồng thời, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của mỗi ĐVTN, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng , thúc đẩy các phong trào thi đua của thanh niên gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội các cấp đề ra.

Minh Tuấn, ĐTN Bộ CHQS

 

SHARE