Đoàn thanh niên Công an tỉnh: Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, giai đoạn 2018-2022

Ngày 12/5/2020, thực hiện Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, giai đoạn 2018 – 2022 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức các hoạt động thiết thực để hưởng ứng và xây dựng mô hình tiêu chí của thanh niên thời kỳ mới.

Sau quá trình triển khai, thực hiện các nội dung, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ để đoàn viên thanh niên Công an tỉnh hướng tới 12 nội dung tiêu chí:

1. Có lý tưởng cách mạng.
2. Bản lĩnh vững vàng.
3. Giàu lòng yêu nước.
4. Đạo đức trong sáng.
5. Lối sống văn hóa.
6. Tuân thủ pháp luật.
7. Tiên phong hành động.
8. Sáng tạo không ngừng.
9. Học tập liên tục.
10. Có sức khỏe tốt.
11. Kỹ năng phù hợp.
12. Khát vọng vươn lên.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. Từ đó, tạo nền tảng để mỗi ĐVTN tu dưỡng, rèn luyện và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do Đoàn thanh niên triển khai.

Đại Lượng, ĐTN Công an tỉnh

SHARE