Thanh Thủy: Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động”

Trong thời gian qua, nhằm không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện đoàn Thanh Thủy đã tích cực quán triệt các nội dung trong xây dựng mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động”, qua đó, đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức, quản lý ĐVTN, trong triển khai các phong trào, hoạt động, cũng như nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp của tổ chức Đoàn.

Mô hình cơ sở Đoàn “3 chủ động” được triển khai thực hiện trên 3 nội dung lớn: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với các tổ chức liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

Việc “Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị” đã được các cơ sở Đoàn chủ động triển khai trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau như thông tin trên mạng xã hội, sinh hoạt đoàn, thông qua gặp gỡ trực tiếp đoàn viên, họp BCH hàng tháng,… Đặc biệt phát huy hiệu quả của các trang fanpage facebook, các hội nhóm zalo,… để kịp thời nắm bắt tâm tư của ĐVTN, cũng như kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận. Việc lập sổ danh sách đoàn viên, các hồ sơ nghiệp vụ công tác Đoàn được cập nhật và theo dõi thường xuyên, ngoài ra các cơ sở đoàn rà soát số lượng đoàn viên đi làm ăn xa, các thanh niên yếu thế trên địa bàn để có kế hoạch giúp đỡ.

Việc “Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác” đã được các cơ sở đoàn triển khai khá cụ thể, rõ ràng với nhiều hoạt động cụ thể, phù hợp, nhiều mô hình sáng tạo trong hoạt động đoàn được các cơ sở đoàn thực hiện như đảm nhận thực hiện các công trình phần việc thanh niên thực hiện như xây dựng điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi, tiếp tục xây dựng hoàn thiện công trình “Thắp sáng đường quê”, xây dựng công trình “Hàng cây thanh niên”,…; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1+1 (đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 1 thanh niên vào tổ chức chức đoàn, hội) trong đó chú trọng thực hiện ở các đoàn xã, thị trấn.

Công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, sự phối hợp với các ban ngành đoàn thể và các tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào đoàn đã được các cơ sở đoàn thực hiện chủ động hơn. Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp luôn luôn được các cơ sở Đoàn quan tâm, trú trọng, nhiều diễn biến dư luận xã hội và những vấn đề bức xúc trong đoàn viên thanh niên được phản ánh kịp thời; công tác cán bộ đoàn được các cơ sở đoàn quan tâm thực hiện theo Quy chế cán bộ Đoàn, được cấp ủy quan tâm tạo điều kiện cử đi học đào tạo trình độ chuyên môn đại học, trung cấp về lý luận chính trị, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ. Nhiều đơn vị đã mạnh dạn, tích cực trong công tác vận động các nguồn lực xã hội, các nhà hảo tâm ủng hộ thực hiện các phong trào, công trình của đoàn.

Việc xây dựng mô hình cơ sở đoàn “3 chủ động” đã từng bước tạo nên một phong trào thi đua tích cực, từng bước xây dựng được tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở chủ động, trách nhiệm hơn. Thông qua việc triển khai thực hiện mô hình cơ sở đoàn “3 chủ động” , các cơ sở Đoàn trong toàn huyện ngày càng có những hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tiễn tại địa phương và phát huy được tính xung kích, tình nguyện trong thời kỳ mới.

Một số hình ảnh của hoạt động

 Khánh thành công trình Hàng cây thanh niên tại xã Hoàng Xá

ĐVTN Trường THPT Tản Đà xây dựng công trình vườn hoa thanh niên

Tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư

Huyện đoàn Thanh Thủy

SHARE