Huyện Thanh Sơn: Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ đoàn cơ sở năm 2020

Ngày 07/10/2020, tại Trung tâm Chính trị huyện Thanh Sơn, Huyện ủy Thanh Sơn đã tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho trên 100 cán bộ đoàn cơ sở. Đến dự có các đồng chí: Đinh Mạnh Hùng- HUV- Bí thư Huyện đoàn; Hoàng Mạnh Thắng- Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

           Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được truyền đạt các bài giảng với  những kiến thức như: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường đi lên CNXH ở nước ta và hệ thống chính trị ở Việt Nam; Thông tin thời sự quốc tế, trong nước thời gian gần đây; Đường lối đối ngoại quốc phòng và chiến lược bảo vệ ANTQ của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay; Tọa đàm về công tác cán bộ đoàn; trao đổi những giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ đoàn cơ sở và khu dân cư…. Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong vòng 04 ngày, kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá lại quá trình học tập của mình.

          Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm rõ thêm những vấn đề lý luận cơ bản nhất về CNXH và hệ thống chính trị của nước ta hiện nay. Bên cạnh đó, trang bị thêm những kiến thức cơ bản về kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về công tác đoàn, hình thức tập hợp thanh niên trong thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Phùng Huyền Trang (Huyện đoàn Thanh Sơn)

Dưới đây là một số hình ảnh lớp bồi dưỡng:

SHARE